Phân quyền cho một nhóm người dùng truy cập tính năng trong Module Đề xuất và phê duyệt nội bộ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để một nhóm người dùng có thể Quản trị. truy cập,thêm, xem, sửa, xóa  Đề xuất và phê duyệt nội bộ trên FastWork bạn cần phân quyền tính năng cho tài khoản đó. Để thực hiện bạn làm như sau:

Bước 1 : Từ menu WORK ⟶  “Quản trị phân hệ WORK+
 

Bước 2 : Chọn Phân quyền -> chọn Nhóm quyền

Bước 3 : Chọn nhóm quyền -> chọn Chức năng -> tích chọn các chức năng đề xuất cho nhóm quyền -> nhấn Lưu để hoàn tất nhóm quyền

Bước 4 : Chọn tab Người dùng -> chọn Thêm

Bước 5: Chọn nhân viên truy cập tính năng trong module đề xuất và phê duyệt nội bộ -> nhấn Lưu để hoàn tất


Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 285

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một người dùng truy cập tính năng trong Module Đề xuất và phê duyệt nội bộ
Bài tiếp: Cách cấu hình vào tạo mẫu in cho một loại đề xuất