Phân quyền cho một nhóm người dùng có thể thêm khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị phân hệ CRM+ -> Phân quyền 

Bước 2 : Chọn Nhóm quyền -> Tiếp Thị

Bước 3 : Chọn Người dùng -> Thêm để thêm thành viên .

Bước 4 : Chọn thành viên cần thêm và ấn Lưu để hoàn tất

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 14

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một nhóm người dùng có thể truy cập quản lý khách hàng
Bài tiếp: Phân quyền cho một nhóm người dùng có quyền quản trị quản lý khách hàng