Phân quyền cho một người người dùng truy cập chức năng trong phân hệ OFFICE+

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại giao diện OFFICE → chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Phân quyền → chọn Người dùng → chọn nhân viên được truy cập văn bản → Tích những chức năng nhân viên được phép sử dụng → chọn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 21

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho nhiều người dùng truy cập chức năng trong phân hệ OFFICE+
Bài tiếp: Thêm mới loại cuộc họp