Phân quyền cho một người dùng có thể thêm khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2 : Chọn Phân quyền 

Bước 3 : Chọn Người dùng  -> người dùng cần phân quyền  -> chọn Chức năng cần thêm -> ấn Lưu để hoàn tất .

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 1
Lượt xem: 37

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một người dùng có thể truy cập quản lý khách hàng
Bài tiếp: Phân quyền cho một nhóm người dùng có thể sửa khách hàng