Phân quyền cho một người dùng có quyền quản trị chấm công

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Vì nếu không được cấp quyền truy cập chức năng người dùng sẽ không thể vào được các chức năng trong module Chấm công.

2, Cách thiết lập

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn “ Quản trị phân hệ OFFICE’’

Bước 2 : Chọn “ Phân quyền ”

Bước 3 : Kích chọn Người dùng . Hiển thị ra Danh sách người dùng . 

Bước 4: Chọn người dùng cần thêm quyền trên hệ thống . Sau đó kích chọn chức năng cho phép người dùng được phép truy cập, thao tác.

Bước 5: Rồi bấm “ Lưu ” để hoàn tất .

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 1
Lượt xem: 14

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một nhóm người dùng có quyền quản trị chấm công
Bài tiếp: FastWork quản lý ca làm việc như thế nào?