Phân quyền chức năng cho một người dùng truy cập quản lý chấm công

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

1, Vì sao phải phân quyền truy cập chức năng cho nhân viên?

Vì nếu không được cấp quyền truy cập chức năng người dùng sẽ không thể vào được các chức năng trong module Chấm công.

2, Cách thiết lập

Bước 1: Từ menu HRM chọn –> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Hoặc:

Bước 2 : Chọn Phân quyền 

Bước 3 : Kích chọn Người dùng . Hiển thị ra Danh sách người dùng . 

Bước 4: Chọn người dùng cần thêm quyền trên hệ thống . Sau đó kích chọn chức năng cho phép người dùng được phép truy cập, thao tác.

Bước 5: Rồi bấm “ Lưu ” để hoàn tất .

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 1
Lượt xem: 104

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền chức năng cho một nhóm người dùng truy cập quản lý chấm công
Bài tiếp: FastWork quản lý ca làm việc như thế nào?