Nhập danh mục hàng hóa

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Cách 1: Thêm trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Hàng hóa

Bước 2: Chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin hàng hóa sau đó ấn Lưu

Cách 2: Thêm từ file excel

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Hàng hóa

Bước 2: Chọn Tiện ích  chọn Nhập dữ liệu

Bước 3: Chọn File mẫu 

Bước 4: Nhập thông tin vào File mẫu

Bước 5: Chọn File mới điền ⇒ chọn Bắt đầu tải file  chọn Nhập dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 21

Cùng Topics

Bài trước: Cập nhập danh mục hàng hóa
Bài tiếp: Thêm danh mục Bảng giá