Lưu ý về việc ghi nhận được lộ trình di chuyển của nhân viên khi áp dụng phần mềm FastWork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút


Trên FW có tính năng ghi nhận lộ trình di chuyển của nhân viên từ khi nhân viên chấm công vào tới lúc nhân viên chấm công ra. Tuy nhiên để ghi nhận được sẽ cần đảm bảo các yếu tố sau: 

1. Khi cấu hình địa điểm chấm công, cần Bật Cho phép Giám sát tự động lộ trình nhân viên (Xem thêm)

2. Ở cài đặt chung, cấu hình:

  • Tự động bật/tắt giám sát theo chấm công vào ra (Xem thêm)
    • Cho phép: Khi nhân viên chấm công vào sẽ có Thông báo hiện lên “Chế độ khai báo vị trí tự động đã được kích hoạt” ; khi chấm công ra sẽ tự tắt giám sát đi.
  • Nhân viên tự bật/tắt chế độ giám sát: 
    • Không cho phép: Nhân viên không được quyền bật tắt

3. Có hoạt động chấm công vào

4. Bật GPS chế độ luôn luôn, dữ liệu mạng có thể không bật liên tục nhưng khi kết nối mạng lại cần đủ thời gian để dữ liệu đồng bộ lên server (ít nhất tầm 15-20p)

  • Lộ trình di chuyển hiện tại FastWork đang lấy theo điều kiện trong phạm vi 10m phải lấy được 5 điểm (vị trí) thì sẽ thực hiện cập nhật vị trí trên phần mềm 1 lần. Việc lấy điểm sẽ phụ thuộc vào gps của điện thoại.

5. Nhân viên có truy cập ứng dụng và cho ứng dụng chạy ngầm

Nếu nhân viên đó tắt GPS sau khi chấm công, hoặc không để app FastWork chạy ngầm thì sẽ không có thông tin để đẩy lên server. Lúc đó khi xem dữ liệu về lộ trình di chuyển sẽ chỉ hiển thị đường chim bay. (Xem thêm: Cách theo dõi lịch sử vị trí trong ngày của nhân viên trên máy tính)

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 4
Lượt xem: 713

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi vị trí hiện tại trên bản đồ của nhân viên trên máy tính
Bài tiếp: Tổng quan về giám sát vị trí