Hướng dẫn thiết lập danh mục liên hệ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Từ CRM -> Chọn Quản trị phân hệ CRM+  -> Danh mục >> Liên hệ

Bước 2: Thực hiện cài đặt

Nhóm liên hệ: Nhóm liên hệ có thể là các nhóm khách hàng lớn, khách hàng nhỏ,…

Chọn “Nhóm liên hệ”-> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các nhóm liên hệ

Loại liên hệ: Chọn “Loại liên hệ”-> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các loại liên hệ

Nguồn liên hệ: Nguồn liên hệ có thể lấy từ quảng cáo Facebook, Khách hàng cũ giới thiệu, Zalo,…Chọn “Nguồn liên hệ” >> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các nguồn liên hệ

Phòng ban: Liên hệ thuộc phòng ban nào

Chọn “Phòng ban”-> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo danh mục phòng ban

Nghề nghiệp: Đầu mối liên hệ làm nghề gì

Chọn “Nghề nghiệp”-> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo danh mục nghề nghiệp

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 38

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm thành viên ngoài bộ phận trong Quản lý khách hàng
Bài tiếp: Cách thiết lập trạng thái