Hướng dẫn thiết lập danh mục cơ hội bán hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để tạo danh mục cơ hội bán hàng thao tác như sau:

Bước 1: Từ phân hệ CRM -> Quản trị phân hệ CRM -> Danh mục -> Cơ hội bán hàng

Bước 2: Thực hiện cài đặt

  • Nguồn cơ hội: nguồn cơ hội có thể đến từ các kênh quảng cáo, được giới thiệu,…Chọn “Nguồn cơ hội”-> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các nguồn cơ hội bán hàng
  • Lý do thất bại: các lý do thất bại có thể là giá cao, không phù hợp với nhu cầu,… Chọn “Lý do thất bại”-> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các lý do thất bại
  • Tình trạng: thiết lập tình trạng của các cơ hội, các tình trạng ví dụ quá hạn, đang bỏ quên, bình thường,… Chọn “Tình trạng”->chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các tình trạng cơ hội
  • Độ ưu tiên: thiết lập độ ưu tiên của các cơ hội, độ ưu tiên có thể là nóng, cao,bình thường,… Chọn “Độ ưu tiên”->chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo Độ ưu tiên các cơ hội
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 37

Cùng Topics

Bài trước: Hướng dẫn phân quyền cơ hội bán hàng
Bài tiếp: Hướng dẫn thêm một quy trình bán hàng