Hướng dẫn cách nhập dữ liệu chấm công cho nhân viên vào bảng chấm công

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Phần mềm Fastwork đã hỗ trợ người quản lý nhập công cho nhiều nhân viên mà không cần thông qua bước phê duyệt. 

Để quản lý có thể nhập được công cho nhân viên cần thực hiện cấu hình cho phép nhập công hộ

Bước 1: Từ menu HRM chọn –> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Hoặc:

Bước 2: Tại giao diện này ở mục Cấu hình chọn Cài đặt chung –>Chọn Cấu hình Cho phép nhập dữ liệu chấm công cho nhân viên trên bảng công

Chọn Lưu để lưu lại cấu hình

THỰC HIỆN:

Cách 1: Quản lý thực hiện cập nhật công làm việc cho nhân viên trên điện thoại

Từ giao diện chính chọn 3 gạch ngang góc dưới bên phải –> chọn Nhập công

Lưu ý: Với giao diện app Fastwork cũ: Từ giao diện chính chọn OFFICE+ –> Chọn tính năng Nhập công cho nhân viên

Thực hiện nhập các thông tin để cập nhật ngày công

– Ngày nhập công: Nhập công cho ngày nào

– Số giờ làm việc: số giờ làm việc trong ngày

– Công làm việc: Công làm việc trong ngày

– Số phút đi muộn: Số phút nhân viên đi muộn trong ngày

– Công đi muộn: Số công đi muộn tương ứng với số phút

– Số phút về sớm: Số phút nhân viên về sớm trong ngày

– Công về sớm: Số công về sớm tương ứng với số phút

– Số giờ làm thêm: Thời gian nhân viên đã làm thêm trong ngày

– Số giờ tăng ca: Thời gian nhân viên đã tăng ca trong ngày

– Công tăng ca: Công tăng ca tương ứng với số giờ tăng ca

– Số lần quên chốt:

– Công quên chốt:

– Người thực hiện: Thực hiện chọn các nhân viên nhập công hộ

Sau khi điền đầy đủ thông tin thực hiện Lưu lại

Cách 2: Quản lý thực hiện cập nhật công làm việc cho nhân viên trên máy tính (web)

Từ menu HRM –> Chọn Bảng chấm công

Hoặc:

Ở giao diện Quản lý chấm công chọn Tiện ích –> Nhập dữ liệu chấm công nhân viên

Chọn Thêm/sửa nhân viên

Sau đó điền các thông số tương ứng cho từng nhân viên –> Điền xong thông tin chọn Lưu để lưu lại công làm việc

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 522

Cùng Topics

Bài trước: Cách giám sát hoạt động chấm công của nhân viên trên thiết bị di động
Bài tiếp: Cách điều chỉnh và phê duyệt điều chỉnh lại ngày công cho nhân viên