Có khả năng gửi đệ trình và có thể phê duyệt trên phần mềm mà không cần phải in bản cứng.

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Có khả năng gửi đệ trình (trình bom nhập, chào giá,…) và có thể phê duyệt trên phần mềm mà không cần phải in bản cứng. 

Phần mềm đã hỗ trợ tính năng Request: Đề xuất, phê duyệt điện tử

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 1
Lượt xem: 136

Cùng Topics