Cấu hình tự động chuyển bước tiếp theo khi bước hiện tại được tích hoàn thành

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Thực hiện thao tác như sau: 

Bước 1: Chọn 1 quy trình muốn cấu hình =>> Chọn mục Thiết lập

Bước 2: 

  • Chọn tab Quy trình
  • Kéo thanh cuộn xuống để thấy thêm mục Chuyển bước: chọn bước muốn chuyển tiếp theo khi đã thực hiện xong công việc ở bước hiện tại.
  • Sau khi thao tác xong =>> Bấm Lưu 
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 35

Cùng Topics

Bài trước: Cấu hình tự động cập nhật thời gian khi công việc chuyển đến bước thực hiện
Bài tiếp: Cấu hình tự động cập nhật điểm khi có công việc chuyển đến bước thực hiện