Cấu hình tự động cập nhật thời gian khi công việc chuyển đến bước thực hiện

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Thực hiện thao tác như sau:


Bước 1: Chọn 1 quy trình muốn cấu hình =>> Chọn mục Thiết lập

Bước 2: 

  • Chọn tab Quy trình
  • Kéo thanh cuộn xuống để thấy thêm mục Thời gian thực hiện
  • Có thể chọn thời gian là Giờ/Ngày =>> Điền thời gian thực hiện vào ô trống
  • Sau khi thao tác xong =>> Bấm Lưu 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 14

Cùng Topics

Bài trước: Cấu hình gửi thông báo cho những người liên quan khi công việc được chuyển đến bước thực hiện
Bài tiếp: Cấu hình tự động chuyển bước tiếp theo khi bước hiện tại được tích hoàn thành