Cài đặt mẫu in đề xuất

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ giao diện WORK chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2 : Chọn Cấu hình -> Đề xuất, chọn Mẫu xuất Word, chọn Thêm mới

Bước 3 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn tất.

* Lưu ý :

  • Nếu bạn chọn Loại đề xuất áp dụng thì danh sách trường tùy chỉnh phía dưới sẽ tự động lấy theo các trường tùy chỉnh có trong đề xuất bạn đã chọn
  • Bạn phải thiết lập một form mẫu xuất theo nhu cầu trên file docx.
  • Bạn có thể tham khảo một số trường mẫu sau.

Người đề xuất : {nguoi_de_xuat}
Phòng ban : {phong_ban}
Loại đề xuất : {loai_de_xuat}
Ngày đề xuất : {ngay_de_xuat}
Ngày cập nhật : {ngay_cap_nhat}
Lý do tạm ứng : {ly_do_tam_ung}
Số tiền tạm ứng : {so_tien_tam_ung}
Tháng lương hoàn trả : {thang_luong_hoan_tra}
Số tiền được duyệt : {so_tien_duoc_duyet}

 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 25

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền theo người dùng
Bài tiếp: Cấu hình chung đề xuất