Cách xuất phiếu lương tháng theo mẫu đã cấu hình trên phần mềm FastWork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để xuất dữ liệu bảng lương theo mẫu đã cấu hình, thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu HRM –> chọn Bảng tính lương –> chọn Bảng lương tháng

Hoặc: 

Bước 2: Kích chọn bảng lương cần xuất dữ liệu

Bước 3: Chọn tab Bảng lương –> Chọn Tiện ích –> chọn Xuất phiếu lương theo mẫu

Chọn mẫu phiếu lương đã cấu hình –> Chọn Xuất excel

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 79

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình yêu cầu nhập mã xác thực khi xem bảng lương cá nhân trên phần mềm FastWork
Bài tiếp: Cách xuất bảng lương tháng theo mẫu đã cấu hình trên phần mềm FastWork