Cách xuất excel yêu cầu hỗ trợ trong quy trình hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn quy trình cần xuất excel ⇒ chọn Tiện ích ⇒ chọn Xuất Excel

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 14

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm yêu cầu hỗ trợ trong quy trình hỗ trợ
Bài tiếp: Cách trao đổi trong quy trình hỗ trợ