Cách xuất dữ liệu viếng thăm trong kế hoạch chăm sóc khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện Chăm sóc khách hàng-> Chọn tab Viếng thăm  

Bước 2: Chọn khoảng thời gian muốn xuát dữ liệu viếng thăm

Sau đó chọn “Xuất dữ liệu” để xuất dữ liệu ra excel

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 96

Cùng Topics

Bài trước: Thực hiện check in – check out tại khách hàng
Bài tiếp: Cách thêm lịch Chăm sóc khách hàng vào kế hoạch chăm sóc khách hàng