Cách xuất dữ liệu số giờ làm việc của nhân viên về file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút


Từ giao diện menu HRM –> chọn Bảng chấm công 

Sau đó chọn nút tiện ích tại giao diện quản lý chấm công 

Chọn nút xuất dữ liệu giờ công của nhân viên 

Tích vào trường có ca làm việc và tích vào số giờ làm việc – chọn nút xuất dữ liệu 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 36

Cùng Topics

Bài trước: Cách hướng dẫn cá nhân theo dõi bảng chấm công trên điện thoại
Bài tiếp: Cách xuất dữ liệu số công làm việc của nhân viên về file excel