Cách xuất dữ liệu đơn từ về excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu HRM ⇒ chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Chọn Tiện ích ⇒ chọn Xuất dữ liệu để xuất dữ liệu danh sách đơn từ về file excel

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 53

Cùng Topics

Bài trước: Cách lọc tìm đơn từ của tôi đã gửi trên web
Bài tiếp: Hướng dẫn cách gửi đơn xin nghỉ, đơn làm thêm, tăng ca hộ cho nhân viên