Cách xuất dữ liệu bảng phân ca ra file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Từ menu HRM chọn –> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Hoặc:

Vào chọn Bảng phân ca –> Chọn nút Tiện ích –> chọn Xuất dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 216

Cùng Topics

Bài trước: Chấm công faceID trên di động là như thế nào?
Bài tiếp: Cách phân bổ sung ca làm việc cho nhân viên bằng file excel từ bảng phân ca