Cách xuất danh sách các phiếu thu, phiếu chi trong một quỹ ra file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

FastWork có hỗ trợ Xuất các phiếu thu chi để quản lý và lưu trữ bằng file excel. Thao tác cụ thể như sau:

Bước 1: Từ giao diện Danh sách phiếu Thu/chi chọn loại Quỹ cần xuất dữ liệu ra file excel >> Chọn tiện ích >> Xuất dữ liệu

Bước 2: Chọn các Trường dữ liệu cần xuất thông tin =>> Chọn Xuất dữ liệu

Sau khi có thông báo như hình dưới là được.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 288

Cùng Topics

Bài trước: Cách lựa chọn các trường thông tin tùy chỉnh muốn hiển thị để xem dữ liệu
Bài tiếp: Cách tìm kiếm thông tin một phiếu thu, phiếu chi trên hệ thống