Cách xóa một quy trình hỗ trợ khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn 1 quy trình cần xóa ⇒ chọn Thiết lập

Bước 3: Tại tab Thông tin ⇒ chọn Xóa để tiến hành thực hiện xóa quy trình HTKH ⇒ chọn Đồng ý để xác nhận xóa

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 14

Cùng Topics

Bài trước: Cách sửa nhóm hỗ trợ kỹ thuật
Bài tiếp: Cách thêm mới thành viên cho quy trình hỗ trợ khách hàng