Cách xóa một phiếu thu, phiếu chi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Thu chi nội bộ

Bước 2: Chọn đơn vị cơ sở >> Chọn Quỹ >> Chọn vào phiếu cần xóa

Bước 3:  Chọn Xóa . Xác nhận lại lần nữa là mình có muốn xóa hay không bằng cách bấm vào Đồng ý hoặc Hủy bỏ

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 247

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa nhanh nhiều phiếu thu, phiếu chi
Bài tiếp: Cách thêm mới phiếu thu, phiếu chi trực tiếp trong một hợp đồng