Cách xóa một kế hoạch chăm sóc khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại thanh Menu CRM, chọn Quản lý chăm sóc khách hàng

Bước 2: Chọn kế hoạch chăm sóc khách hàng muốn xóa

Bước 3: Chọn “Xóa kế hoạch”

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 18

Cùng Topics

Bài trước: Cách khởi tạo kế hoạch chăm sóc khách hàng
Bài tiếp: Cách lập kế hoạch chăm sóc khách hàng