Cách xóa một bộ phận trên cây đơn vị

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại giao diện Quản lý người dùng, trên cây đơn vị bạn click chuột phải vào Bộ phận tương ứng ⇒ Xóa bộ phận

Bước 2: Xác nhận xóa bộ phận, bấm Đồng ý để xóa thành công.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 58

Cùng Topics

Bài trước: Cách di chuyển người dùng giữa các bộ phận
Bài tiếp: Cách xóa người dùng ra khỏi bộ phận