Cách xóa hạng mục dự án

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Người dùng chọn tên dự án muốn chỉnh sửa hạng mục =>> chọn thiết lập

This image has an empty alt attribute; its file name is image-285-1024x507.png

Bước 2: Tại đây, người dùng chọn danh mục hạng mục =>> Chọn biểu tượng thùng rác để thực hiện xóa hạng mục

Bước 3: Hiển thị thông báo, tích chọn ô checkbox tương ứng với yêu cầu của bạn

  • Chỉ xoá hạng mục: Những công việc trong hạng mục sẽ không bị mất và chuyển vào phần “Không thuộc hạng mục nào”
  • Xoá hạng mục và công việc thuộc hạng mục này: Những công việc trong hạng mục cũng bị mất theo.
  • Sau khi lựa chọn xong chọn Xóa hạng mục để xóa
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 250

Cùng Topics

Bài trước: Cách chỉnh sửa một hạng mục trong dự án
Bài tiếp: Cách thay đổi thứ tự các hạng mục trong dự án