Cách xóa giai đoạn trong quy trình hỗ trợ kỹ thuật

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn quy trình hỗ trợ cần xóa giai đoạn ⇒ chọn Thiết lập 

Bước 3: Chọn tab Giai đoạn ⇒ chọn biểu tượng thùng rác ứng với từng giai đoạn

Bước 4: Xác nhận xóa giai đoạn, bấm Đồng ý để xóa thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 28

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập mẫu Email
Bài tiếp: Cách sao chép quy trình hỗ trợ trong nhóm hỗ trợ kỹ thuật