Cách xóa giai đoạn trong quy trình hỗ trợ kỹ thuật

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

ước 1: Vào quy trình hỗ trợ cần xóa giai đoạn-> Chọn thiết lập

Bước 2: Chọn biểu tượng thùng rác ứng với từng giai đoạn

Bước 3:  Xác nhận xóa giai đoạn, bấm xóa để xóa thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 4

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập mẫu Email
Bài tiếp: Cách sao chép quy trình hỗ trợ trong nhóm hỗ trợ kỹ thuật