Cách xóa báo giá

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để xóa 1 báo giá.

Bước 1 : Chọn báo giá cần xóa

Bước 2: Bấm xóa để xóa báo giá 

Lưu ý : Nhân viên chỉ xóa được những báo giá đang ở trạng thái chờ duyệt.

Để xóa nhiều báo giá

Bước 1 : Tick chọn các báo giá cần xóa và bấm xóa nhiều.

Bước 2: Xác nhận để xóa báo giá:

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 57

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo mới báo giá
Bài tiếp: Cách cấu hình mẫu báo giá trong FastWork