Cách xóa báo giá

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Bấm vào báo giá cần Xóa  

Bước 2: Bấm xóa để xóa báo giá 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 11

Cùng Topics

Bài trước: Cách tải báo giá
Bài tiếp: Cách tạo mới báo giá