Cách xóa bảng lương lặp lại trên phần mềm FastWork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thực hiện xóa một bảng lương lặp lại, thực hiện như sau:

Bước 1:  Từ menu HRM –> chọn Bảng tính lương –> chọn Bảng lương lặp lại

Hoặc: 

Bước 2: Kích chọn bảng lương lặp lại cần xóa

Bước 3: Chọn “Xóa” 

Bước 4: Bấm “Đồng ý” để xác nhận hoạt động.
Nếu bạn muốn xóa tất cả các bảng lương tháng được tạo ra từ bảng lương lặp lại này thì bạn tích chọn ô checkbox “Xóa tất cả các bảng lương tháng được tạo từ bảng lương lặp lại này” sau đó bấm Đồng ý.

Nếu bạn không muốn xóa các bảng lương tháng đã tạo thì bỏ qua nút này, thực hiện bấm Đồng ý luôn

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 42

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo bảng lương tháng từ bảng lương lặp lại trên phần mềm Fastwork
Bài tiếp: Cách thêm mới bảng lương lặp lại trên phần mềm FastWork