Cách xem tổng quan kế hoạch chăm sóc khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Bấm chọn vào Tên kế hoạch sẽ thực hiện chăm sóc 

Bước 2: Giao diện Tổng quan của kế hoạch chăm sóc KH 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 32

Cùng Topics

Bài trước: Cập nhật kế hoạch chăm sóc khách hàng
Bài tiếp: Cách theo dõi kết quả thực hiện chăm sóc khách hàng theo hình thức viếng thăm