Cách xem tài nguyên tôi vận hành

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2 : Chọn Quản lý tài nguyên

Bước 3 : Chọn “Tôi vận hành” để xem những tài nguyên mà mình là người vận hành

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 26

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem nhóm tài nguyên
Bài tiếp: Cách xem tài nguyên tôi quản lý