Cách xem các văn bản đến cần xử lý

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Văn bản đi – đến

Bước 2: Chọn tab Văn bản đến ⇒ tại bộ lọc trạng thái chọn “Chưa xử lý”

Có thể lọc theo ngày: Ngày đến/Ngày tạo/Ngày ký

Lọc theo khoảng thời gian phát sinh văn bản đến

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 39

Cùng Topics

Bài trước: Cách người xử lý thực hiện xử lý văn bản đến
Bài tiếp: Cách thêm nhiều mới nhiều văn bản đi – đến bằng excel