Cách xem các công việc trong quy trình workflow

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để xem các công việc trong 1 nhiệm vụ, có 2 cách sau:

  • Xem các công việc trong một nhiệm vụ ở trên web

Cách 1: Xem công việc của tôi trong tính năng Quy trình công việc (workflow)

Bước 1: Từ giao diện Quy trình công việc (workflow) chọn Công việc của tôi

Bước 2: Tại đây bạn có thể xem Công việc của tôi, Công việc tôi giao hay Nhân viên của tôi (Nếu bạn là người quản lý)

Bước 3: Click vào 1 công việc để xem chi tiết

Cách 2: Xem công việc của tôi trong tính năng Danh sách công việc (Tasks)

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Tasks)

Bước 2: Chọn Công việc của tôi để xem danh sách các công việc

Các công việc thuộc một nhiệm vụ sẽ có thông tin quy trình và thông tin nhiệm vụ

Bước 3: Click vào một công việc để xem chi tiết

  • Xem các công việc trong một nhiệm vụ ở trên mobile

Từ giao diện chính –> chọn Công việc

Tại giao diện Công việc của tôi sẽ hiển thị danh sách tất cả các công việc. Các công việc thuộc nhiệm vụ sẽ có thông tin quy trình và nhiệm vụ ở bên dưới

Để xem chi tiết công việc thực hiện click vào tên công việc

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 90

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo ra các bảng báo cáo riêng cho từng quy trình công việc workflow
Bài tiếp: Cách đánh dấu thất bại cho một nhiệm vụ đang thực hiện