Cách xem báo cáo thống kê số đơn xin nghỉ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Báo cáo chấm công ⇒ chọn Thống kê số đơn xin nghỉ

Bước 2: Xác định khoảng thời gian cần lấy ở bộ lọc

Bước 3: Nếu muốn thống kê đơn xin nghỉ với một lý do cụ thể bất kỳ chọn lý do 

***Ngoài ra để xuất Excel về máy ta chọn Tiện ích ⇒ chọn Xuất dữ liệu tổng hợp hoặc Xuất dữ liệu chi tiết

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 38

Cùng Topics

Bài trước: Cách trao đổi trên đơn chấm công
Bài tiếp: Hướng dẫn cách duyệt đơn từ trên di động