Cách xác nhận tham gia cuộc họp

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ thông báo quả địa cầu => Chọn thông báo tham gia cuộc họp

Bước 2: Xác nhận tham gia

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 45

Cùng Topics

Bài trước: Cách đính kèm tài liệu vào trong cuộc họp
Bài tiếp: Cách hủy lịch họp đã tạo