Cách xem thông tin một nhiệm vụ trong quy trình công việc

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
  • Cách xem một nhiệm vụ trên web

Từ menu WORK –> chọn Quy trình công việc (workflow)

Chọn Nhiệm vụ của tôi –> Chọn Nhiệm vụ cần xem thông tin

Tại chi tiết nhiệm vụ sẽ có các tab thông tin để bạn theo dõi

  • Cách xem thông tin một nhiệm vụ trên mobile

Bước 1: Từ giao diện chính –> Chọn 3 gạch ngang

(Với phiên bản app cũ: Từ giao diện chính chọn WORK+)

Bước 2: Chọn tính năng WorkFlow

Bước 3: Xem danh sách các Nhiệm vụ –>click sang tab Nhiệm vụ

Bước 4: Để xem chi tiết một nhiệm vụ –> chọn nhiệm vụ sẽ có các thông tin chi tiết

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 27

Cùng Topics

Bài trước: Cách đánh dấu thất bại cho một nhiệm vụ đang thực hiện
Bài tiếp: Cách thêm mới một nhóm quy trình (workflow) trên web