Cách trao đổi nhanh trên liên hệ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Liên hệ (Contacts)

Bước 2: Chọn liên hệ cần trao đổi chọn Trao đổi

Bước 3: Nhập nội dung trao đổi và ấn Gửi

* Lưu ý: Bạn có thể chọn nhiều liên hệ để trao đổi cùng lúc

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 31

Cùng Topics

Bài trước: Cách sửa nhanh liên hệ
Bài tiếp: Cách xóa liên hệ