Cách tổ chức công việc cha con trong dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ tab Work =>> Chọn Dự án, nhóm (Projects/Teams)

Bước 2:

 • Chọn Dự án =>> Chọn công việc cần tạo công việc con

Bước 3:

 • Bên cột bên phải =>> Chọn mục Khác
 • Chọn công việc con

Bước 4: Có 2 cách tạo công việc con

    Bước 4.1: Tạo 1 công việc con mới

 • Chọn Tạo công việc con
 • Hiển thị bảng chi tiết công việc con
 • Điền các trường thông tin 
  • Chọn “Lưu và đóng”: Nếu kết thúc việc tạo công việc con
  • Chọn “Lưu và thêm tiếp”: Nếu muốn tạo thêm công việc con mới
  • Chọn “Lưu và mở chi tiết”: Nếu muốn thiết lập nhiều thông tin hơn

Bước 4.2: Thêm công việc con

 • Từ những công việc đã có sẵn ban đầu =>> Chọn Thêm công việc con =>> Tìm kiếm công việc trong ô tìm kiếm =>> Bấm Thêm công việc con
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 125

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh sách công việc dự án từ file excel
Bài tiếp: Cách xóa một dự án