Cách tìm liên hệ theo loại liên hệ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Liên hệ (Contacts)

Bước 2: Từ giao diện chọn Loại liên hệ ⇒ chọn loại liên hệ muốn tìm .

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 19

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm liên hệ theo nhân viên phụ trách
Bài tiếp: Cách tìm liên hệ theo nguồn liên hệ