Cách tìm liên hệ theo loại liên hệ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM chọn Quản lý liên hệ .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Loại liên hệ, chọn loại liên hệ muốn tìm .

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 4

Cùng Topics

Bài tiếp: Cách tìm liên hệ theo nguồn liên hệ