Cách tìm kiếm nâng cao trong một quy trình công việc workflow

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để sử dụng công cụ tìm kiếm nâng cao trong một quy trình công việc workflow thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn quy trình cần tìm kiếm thông tin

This image has an empty alt attribute; its file name is image-374-1024x502.png

Bước 3: Tại ô tìm kiếm nhiệm vụ –> Chọn mũi tên chỉ xuống

Bước 4: Ở phần Tìm kiếm nâng cao có thể thực hiện tìm kiếm:

– Theo giai đoạn: Tìm kiếm nhiệm vụ theo giai đoạn

– Theo người tạo: tìm kiếm nhiệm vụ theo thông tin người tạo

– Theo người phối hợp: tìm kiếm nhiệm vụ theo thông tin người phối hợp

– Theo quan trọng: tìm kiếm nhiệm vụ theo độ quan trọng

– Theo người thực hiện: tìm kiếm nhiệm vụ theo thông tin người thực hiện 

– Theo trạng thái: tìm kiếm nhiệm vụ theo trạng thái

– Theo người theo dõi: tìm kiếm nhiệm vụ theo thông tin người theo dõi

Nhập thông tin đối tượng cần tìm kiếm –> chọn Tìm kiếm

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 44

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạm dừng một nhiệm vụ đang thực hiện
Bài tiếp: Cách sao chép một quy trình công việc workflow