Cách tìm kiếm hợp đồng theo nhân viên kinh doanh

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM chọn Quản lý hợp đồng sao đó kích chọn “theo dõi thực hiện”

Bước 2: Để xem danh sách những hợp đồng theo từng phòng ban / nhân viên kinh doanh, ấn chọn “Nhân viên kinh doanh” rồi chọn phòng ban hoặc riêng từng NVKD trong phòng ban đó để phần mềm hiển thị danh sách các hợp đồng thuộc bộ phận / cá nhân đã được chọn phụ trách

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 4

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm hợp đồng chưa có người phụ trách
Bài tiếp: Cách tìm kiếm hợp đồng theo loại hợp đồng