Cách tìm kiếm hợp đồng hết hiệu lực nhưng chưa thanh lý

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM chọn Quản lý hợp đồng sao đó kích chọn “Cảnh báo”

Bước 2: Chọn “hết hiệu lực chưa thanh lý” – phần mềm sẽ tự động lọc các hợp đồng đã hết hiệu lực nhưng chưa thanh lý

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 8

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm hợp đồng theo tên
Bài tiếp: Cách theo dõi hợp đồng theo thời hạn hết hiệu lực