Cách tích hợp Lead từ Website về FastWork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút
 1. Điều kiện
 • Đã và đang sử dụng tính năng quản lý cơ hội khách hàng trên FastWork. Đã cấu hình, cài đặt đầy đủ các danh mục của tính năng
 • Đã có Website và đã thiết kế Form thu thập Lead từ Website
 • Có quyền admin Website

2. Hướng dẫn tích hợp

 • Thực hiện đăng nhập vào Website bằng tài khoản admin

Bước 1: Từ giao diện Website chọn Gói mở rộng (Tùy từng loại Website có thể là cài đặt bổ sung, nâng cao… ), chọn Cài mới.

Bước 2: Chọn Tải lên plugin để kết nối

Bước 3: Chọn Tải tệp để tải plugin lên (Tải về plugin Tại đây)

Bước 4: Chọn Contact, Chọn Contact form để thực hiện ánh xạ API

Bước 5: Chọn Form cần tích hợp dữ liệu về FastWork.

Bước 6: Chọn API Intergration

Bước 7: Thực hiện cấu hình 1 số thông số như sau

 • Tích chọn: Send to api ?
 • Nhập Base urlhttps://api.fastwork.vn:6010/v1/leads?tokenkey=15126a2f728b0a79259de798ac6842f2                                                                                                                                                                                         (Lưu ý: dãy số từ sau dấu “=” là mã tocken đã khởi tạo trên FastWork. Mỗi tổ chức là 1 token khác nhau. Cách tạo token)
 • Input type: Chọn Json
 • Method: Chọn Post
 • Nhập JSON Template theo mẫu (Tải mẫu tại đây)

Bước 8: Thực hiện ánh xạ các trường của lead từ website sang FastWork

 • Để ánh xạ được bạn thực hiện nhập các trường tương ứng được gợi ý vào trong ngoặc kép

Bước 9: Thực hiện lưu lại để hoàn tất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 51

Cùng Topics

Bài trước: Cách tích hợp lead từ Facebook Lead Ads với FastWork
Bài tiếp: Cách tích hợp Lead từ LadiPage về FastWork