Cách thực hiện trao đổi trong cơ hội bán hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thực hiện trao đổi thông tin về cơ hội bán hàng thao tác như sau:

Cách 1: 

Bước 1: Click cơ hội bán hàng cần trao đổi thông tin-> chọn dấu ba chấm-> Trao đổi

Bước 2: Nhấn @+tên thành viên nhận bình luận và nhập nội dung trao đổi.

Cách 2: 

Bước 1: Nhấn vào cơ hội bán hàng cần trao đổi

Bước 2: Chọn vào tab Trao đổi >> Nhập nội dung cần trao đổi + @tag_tên thành viên để nhận được thông báo

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 14

Cùng Topics

Bài trước: Thiết lập chuyển tự động tình trạng cơ hội bán hàng
Bài tiếp: Cách thêm mới một cơ hội bán hàng