Cách thực hiện trao đổi trên cơ hội khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM chọn Quản lý cơ hội khách hàng.

Bước 2 : Chọn Điều phối

Bước 3 : Chọn cơ hội khách hàng cần thêm trao đổi .

Bước 4 : Từ giao diện chọn Trao đổi

Bước 5 : Thêm nội dung trao đổi đến người cần trao đổi bằng cách @tag tên và ấn Gửi để hoàn tất  

  • , Lưu ý : Có thể đính kèm hình ảnh và file vào trao đổi .
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 20

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm thành viên cùng bộ phận/ ngoài bộ phận vào nhóm hỗ trợ trong quản lý cơ hội khách hàng
Bài tiếp: Cách thêm ghi chú trên từng cơ hội khách hàng