Cách thực hiện ghi chú trên hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ danh sách hợp đồng chọn hợp đồng cần ghi chú

Bước 2: Chọn tab ghi chú-> Ghi chú để thêm nội dung

Bước 3: Nhập nội dung ghi chú-> Bấm thêm

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 35

Cùng Topics

Bài trước: Cách cập nhật thông tin hóa đơn trên hợp đồng
Bài tiếp: Cách thêm Cơ hội bán hàng trong Hợp đồng