Cách thực hiện duyệt đồng thời nhiều đăng ký ca trong quản lý chuỗi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Khi nhân viên thực hiện đăng ký ca làm việc, người quản lý sẽ phải phê duyệt nhiều thông tin đăng ký ca cùng lúc. Phần mềm hỗ trợ tính năng duyệt nhanh tất cả các lịch đăng ký. Để thực hiện duyệt nhiều đăng ký thực hiện như sau:

  • Thực hiện duyệt nhiều đăng ký ca cùng lúc trên web

Từ menu OFFICE –> chọn Quản lý chuỗi

Chọn Cơ sở cần duyệt đăng ký ca làm việc

Chọn Quản lý phân ca 

Chọn Tiện ích –> chọn Duyệt nhiều

Chọn Đồng ý để xác nhận duyệt nhiều

  • Thực hiện duyệt nhiều đăng ký ca cùng lúc trên di động​​​​

Từ giao diện chính chọn 3 gạch ngang

Chọn Quản lý chuỗi

Tại đây phần mềm sẽ hiển thị số lượng các đăng ký ca đang chờ duyệt. Chọn nút Duyệt ngay để thực hiện duyệt tất cả các đăng ký

Chọn ký hiệu chữ V góc màn hình –> chọn Đồng ý hoặc Từ chối để xác nhận việc phê duyệt

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 1

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem bảng thống kê phân bổ nguồn lực và lưu mẫu phân bổ nguồn lực
Bài tiếp: Cách xoay ca theo tuần cho nhân viên trong Quản lý chuỗi