Cách thiết lập người đánh giá công việc (web và mobile)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
  • Cách thiết lập người đánh giá công việc trên web

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần đánh giá

Bước 3: Tích chọn vào phần cần đánh giá và chọn người đánh giá

Bước 4: Lựa chọn người sẽ đánh giá công việc  –> Nhấn vào Lưu lại để hoàn tất

  • Cách thiết lập người đánh giá công việc trên mobile

Tại giao diện chính của phần mềm –> chọn Công việc

Chọn công việc cần thiết lập người đánh giá trong công việc

Nhấn vào dấu (i) phía trên góc phải màn hình

Tích chọn vào Cần đánh giá

Nhấn vào tên người đánh giá mặc định để thay đổi người đánh giá

Chọn người đánh giá và nhấn Lưu để hoàn tất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 26

Cùng Topics

Bài trước: Cách in một biểu mẫu công việc
Bài tiếp: Cách đánh giá chất lượng bằng cách cho điểm công việc (web và mobile)