Cách thiết lập một vị trí tuyển dụng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ Menu HRM chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2 : Chọn Quản lý tuyển dụng -> Vị trí tuyển dụng -> Thêm mới

Bước 3 : Điền thông tin và ấn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 32

Cùng Topics

Bài trước: Cách phân quyền cho một nhóm người dùng có thể truy cập quản lý tuyển dụng