Cách thiết lập một kế hoạch tuyển dụng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ Menu HRM chọn Tuyển dụng

Bước 2 : Chọn Thêm kế hoạch

Bước 3 : Điền thông tin và ấn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 41

Cùng Topics

Bài trước: Cách phân quyền cho một người dùng có thể truy cập quản lý tuyển dụng
Bài tiếp: Cách phân quyền cho một nhóm người dùng có thể thêm mới hồ sơ tuyển dụng